جوزجان:دراثر بمباران دشمن شبرغان, ۲ تن ملکی شهید,۳ تن زخمی و۴ دوکان ازبین رفت

بر اساس خبر, طیارات دشمن وحشی در مربوطات شبرغان مرکز ولایت جوزجان بالای مردم عامه بمباران کردند. این وحشت ساعت ۶ عصر دیروز در منطقه پمخانه صورت گرفت ویک موترسایکل عامه تخریب گرید اما تلفات جانی در پی نداشت. همچنان پری روز چرخبال های شمن دوکان ها وبازار کمربند ورودی شهر شیبرغان بمباران کردند که […]

بر اساس خبر, طیارات دشمن وحشی در مربوطات شبرغان مرکز ولایت جوزجان بالای مردم عامه بمباران کردند.
این وحشت ساعت ۶ عصر دیروز در منطقه پمخانه صورت گرفت ویک موترسایکل عامه تخریب گرید اما تلفات جانی در پی نداشت.
همچنان پری روز چرخبال های شمن دوکان ها وبازار کمربند ورودی شهر شیبرغان بمباران کردند که دراثران ۳ دوکان, یک نانوایی, و۳ موتر سایکل مردم عامه ازبین برده ش وبمردم غریب وبیچاره خسارات هنگفت مالی وارد گردید.