جوزجان:بالای شمارزیاد مراکزدشمن در آقچه حملات جریان دارد

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی در نخستین روز آغاز عملیات بهاری “عمری”  بالای مراکز دشمن در ۷ ولسوالی ولایت جوزجان هماهنگ به عملیات آغاز نمودند. حملات در ولسوالی های (آقچه، مردیان، خانقاه، منگجیک، فیض آباد، قرقین، خم آب) ساعت ۷ صبح امروز آغاز وهنوز به شدت ادامه دارد اما تا اکنون درمورد رقم تلفات […]

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی در نخستین روز آغاز عملیات بهاری “عمری”  بالای مراکز دشمن در ۷ ولسوالی ولایت جوزجان هماهنگ به عملیات آغاز نمودند.

حملات در ولسوالی های (آقچه، مردیان، خانقاه، منگجیک، فیض آباد، قرقین، خم آب) ساعت ۷ صبح امروز آغاز وهنوز به شدت ادامه دارد اما تا اکنون درمورد رقم تلفات دشمن معلومات گذارش داده نشده است.