جلسات باشکوه تعلیمی در غور و فراه برگزار شدند

گردهمایی باشکوهی در ولسوالی لاش‌جوین ولایت‌ فراه توسط مسئول معارف حلقه جنوب غرب کشور و منسوبین ولایتی برگزار شد. در جلسه، سخنرانی‌های مفیدی در مورد آموزش کودکان به مردم محل ارائه شد و همچنان به برنامه‌های آموزشی امارت اسلامی تشویق شدند. از سوی دیگر یک نشست باشکوه تعلیمی در منطقه گری ولسوالی دولت‌یار ولایت غور […]

گردهمایی باشکوهی در ولسوالی لاش‌جوین ولایت‌ فراه توسط مسئول معارف حلقه جنوب غرب کشور و منسوبین ولایتی برگزار شد.

در جلسه، سخنرانی‌های مفیدی در مورد آموزش کودکان به مردم محل ارائه شد و همچنان به برنامه‌های آموزشی امارت اسلامی تشویق شدند.

از سوی دیگر یک نشست باشکوه تعلیمی در منطقه گری ولسوالی دولت‌یار ولایت غور نیز برگزار شد.

در این گردهمایی علمای دین، ​​بزرگان محلی و تعداد زیادی از مردم حضور داشتند.

سخنرانان جلسه مزایا و نیازهای تعلیم با کیفیت را برای شرکت کنندگان توضیح دادند، که آنها نیز در این زمینه ابراز علاقه کردند و حمایت خود را از روند علمی و آموزشی اعلان کردند.