جزئیات خبر  :  آخرین مرکز دشمن در ولسوالی دهراود ولایت ارزگان به دست مجاهدین افتاد

از ولایت ارزگان خبر رسیده است که نیروهای اجیر دیشب از آخرین مرکز خود در منطقۀ لبلان ولسوالی دهراود پا بفرار گذاشتند و کنترل مرکز دشمن ( کمپاین ) به دست مجاهدین افتاده است. با فرار  دشمن از قرارگاه مذکور، ولسوالی دهراود بطور کامل به کنترل مجاهدین در آمده است . کمپاین مذکور در زمان […]

از ولایت ارزگان خبر رسیده است که نیروهای اجیر دیشب از آخرین مرکز خود در منطقۀ لبلان ولسوالی دهراود پا بفرار گذاشتند و کنترل مرکز دشمن ( کمپاین ) به دست مجاهدین افتاده است.

با فرار  دشمن از قرارگاه مذکور، ولسوالی دهراود بطور کامل به کنترل مجاهدین در آمده است .

کمپاین مذکور در زمان ابتدای اشغال کشور، بزرگترین و مهم ترین مرکز دشمن ولسوالی بود که پس از آن اشغالگران کنترل مرکز را به اجیران خود سپرده بودند.

پس از فرار دشمن، مقداری مهمات و ده ها موتر که بعضی از آنان سالم و بعضی متضرر می باشد، به دست مجاهدین افتاده است .

همچنین تعداد کانتینر، جنراتوربرق و یک رادیواستیشن نیز به دست مجاهدین افتاده است که تفصیل آن متعاقبا بنشر خواهد رسید ان شاء الله

مرکزمذکور که بر سرک میان ولسوالی دهراود و شهر ترینکوت موقعیت دارد، تمام خانه های اطراف آن به علت ستم و وحشت عساکر قرارگاه، مجبور به ترک خانه های شان شده بودند که اکنون پس از فرار دشمن، مردم بحمدالله به خانه های شان بازگشته و اظهار خوشحالی زیادی می کنند.

قابل یاد آوری است که اکنون تمام ولسوالی های ولایت ارزگان به کنترل مجاهدین در آمده است و نیروهای دشمن در یک بخشی از شهر ترینکوت؛ مرکز این ولایت در تحت محاصرۀ مجاهدین قرار دارند.

 ۲۰۲۱/۷/۱۹