تخار: ۴ منطقه مهم در چال از لوث وجود دشمن تصفیه گردید

بر اساس خبر, مجاهدین امارت اسلامی بر مراکز دشمن درولسوالی چال ولایت تخار حمله کردند حمله ساعت ۳ بجه دیشب صورت گرفت که درنتیجه آن, منطقه چالو خورد, رستتخوان, بندی مزار ومنطقه سگخورده کاملا از لوث وجود دشمن تصفیه گردید.

بر اساس خبر, مجاهدین امارت اسلامی بر مراکز دشمن درولسوالی چال ولایت تخار حمله کردند
حمله ساعت ۳ بجه دیشب صورت گرفت که درنتیجه آن, منطقه چالو خورد, رستتخوان, بندی مزار ومنطقه سگخورده کاملا از لوث وجود دشمن تصفیه گردید.