تخار: ۱۳ عسکر کماندوی دشمن در مرکز کشته وزخمی شدند

بر اساس خبر، عساکردشمن  درنزدیک قریه قومندان سردار مربوطات مرکزولایت تخار بالای مناطق تحت کنترول مجاهدین حمله کردند. این رویداد دیروز رخ داد  که با واکنش مجاهدین امارت اسلامی  مواجه گردید و۲ تانگ زربتی دشمن تخریب گردید و۱۰ عسکر کماندو کشته و۳ تن دیگر زخمی شدند. نبرد بعد از فرار قوای دشمن پایان یافت.

بر اساس خبر، عساکردشمن  درنزدیک قریه قومندان سردار مربوطات مرکزولایت تخار بالای مناطق تحت کنترول مجاهدین حمله کردند.

این رویداد دیروز رخ داد  که با واکنش مجاهدین امارت اسلامی  مواجه گردید و۲ تانگ زربتی دشمن تخریب گردید و۱۰ عسکر کماندو کشته و۳ تن دیگر زخمی شدند.

نبرد بعد از فرار قوای دشمن پایان یافت.