تخار: یک پوسته دشمن درنزدیک تالقان مورد حمله قرارگرفت

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی بریک پوسته دشمن در نزدیک تالقان مرکز ولایت تخار حمله کردند. حمله ساعت ۱۲ بجه دیشب درمنطقه قبر قاضی صورت گرفت ، نبرد مدت یک ساعت ادامه یافت که دراثران، ۲ تن پولیس کشته و۳ تن دیگر زخمی شدند.

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی بریک پوسته دشمن در نزدیک تالقان مرکز ولایت تخار حمله کردند.

حمله ساعت ۱۲ بجه دیشب درمنطقه قبر قاضی صورت گرفت ، نبرد مدت یک ساعت ادامه یافت که دراثران، ۲ تن پولیس کشته و۳ تن دیگر زخمی شدند.