تخار: یک دیپو ای دشمن در دشت قلعه تخریب و5 عسکرمزدور کشته وزخمی شدند

براساس خبر، شام دیروز مجاهدین امارت اسلامی برپوسته کمیساری درشت قلعه ولایت تخار حمله تاکتیکی انجام دادند. حمله شام دیروز صورت گرفت که دراثران, یک دیپو ای سلاح ومهمات دشمن کاملا تخریب گردیده و5 عسکر اجیر کشته ویک تن دیگر زخم برداشت.

براساس خبر، شام دیروز مجاهدین امارت اسلامی برپوسته کمیساری درشت قلعه ولایت تخار حمله تاکتیکی انجام دادند.
حمله شام دیروز صورت گرفت که دراثران, یک دیپو ای سلاح ومهمات دشمن کاملا تخریب گردیده و5 عسکر اجیر کشته ویک تن دیگر زخم برداشت.