تخار: یک تن اربکی در درقد با مجاهدین یکجا شد

بر اساس خبر, یک تن اربکی در ولسوالی درقد ولایت تخار با مجاهدین امارت اسلامی یکجا شد. اربکی متذکره عصردیروز بعد ازدرک حقایق صفوف دشمن را ترک گفته وبه مجاهدین پیوست ویک میل کلاشینکوف را نیز به مجاهدین تسلیم داد.ومسئولین دعوت وارشاد از وی استقبال خوبی کردند. ومتعهد گردید که هرگز به اداره دست نشانده […]

بر اساس خبر, یک تن اربکی در ولسوالی درقد ولایت تخار با مجاهدین امارت اسلامی یکجا شد.
اربکی متذکره عصردیروز بعد ازدرک حقایق صفوف دشمن را ترک گفته وبه مجاهدین پیوست ویک میل کلاشینکوف را نیز به مجاهدین تسلیم داد.ومسئولین دعوت وارشاد از وی استقبال خوبی کردند. ومتعهد گردید که هرگز به اداره دست نشانده باز نخواهد گشت.