تخار: یک بیز ویک پوسته دشمن در فرخار بدست مجاهدین افتاد

بر اساس خبر, مجاهدین امارت اسلامی بر پوسته دشمن درمنطقه تنگی ولسوالی فرخار ولایت تخار حمله کردند. حمله دیشب صورت گرفت ویک تانگ تخریب و۳ عسکر مزدور کشته شدند. همچنان درمنطقه خطیان مربوطات مرکز بیز تکه طویمس مورد حمله قرار داده شد که درنتیجه آن, بیز متذکره کاملا فتح گردید شمار از عساکردشمن کشته وزخمی […]

بر اساس خبر, مجاهدین امارت اسلامی بر پوسته دشمن درمنطقه تنگی ولسوالی فرخار ولایت تخار حمله کردند.
حمله دیشب صورت گرفت ویک تانگ تخریب و۳ عسکر مزدور کشته شدند.
همچنان درمنطقه خطیان مربوطات مرکز بیز تکه طویمس مورد حمله قرار داده شد که درنتیجه آن, بیز متذکره کاملا فتح گردید شمار از عساکردشمن کشته وزخمی شدند و۲ تانگ و۳ میل کلاشینکوف بدست مجاهدین امده است.