تخار: ولسوالی چاه آب با تمام محلقات اش فتح گردید

بر اساس خبر, مجاهدین امارت اسلامی بر ساختمان ولسوالی چاه آب ولایت تخار حمله کردند. حمله ساعت ۳ بجه دیشب صورت گرفت که درنتیجه آن ولسوالی متذکره با تمام ملحقات اش کاملا فتح گردید وبه دشمن تلفات سنگین جانی ومالی وارد گردید وشمار زیاد وسائط, سلاح وتجهیزات آن بدست مجاهدین افتاده است.

بر اساس خبر, مجاهدین امارت اسلامی بر ساختمان ولسوالی چاه آب ولایت تخار حمله کردند.
حمله ساعت ۳ بجه دیشب صورت گرفت که درنتیجه آن ولسوالی متذکره با تمام ملحقات اش کاملا فتح گردید وبه دشمن تلفات سنگین جانی ومالی وارد گردید وشمار زیاد وسائط, سلاح وتجهیزات آن بدست مجاهدین افتاده است.