تخار: ولسوالی ورسج با تمام ملحقات اش بدست مجاهدین افتاد

بر اساس خبر, مجاهدین امارت اسلامی ولسوالی ورسج ولایت تخار را با محلقات اش تصرف شدند. این ولسوالی دیروز توسط دشمن تخلیه گردید وبدست مجاهدین افتاد وشمار زیاد سلاح وتجهیزات نیز گرفته شد وعساکردشمن پای به فرار نهادند. خبرمیگوید که ورسج آخرین ولسوالی ولایت تخاربود که بدست مجاهدین سقوط نمود وسلسله فتح وحملات بر ولسوالی […]

بر اساس خبر, مجاهدین امارت اسلامی ولسوالی ورسج ولایت تخار را با محلقات اش تصرف شدند.
این ولسوالی دیروز توسط دشمن تخلیه گردید وبدست مجاهدین افتاد وشمار زیاد سلاح وتجهیزات نیز گرفته شد وعساکردشمن پای به فرار نهادند.
خبرمیگوید که ورسج آخرین ولسوالی ولایت تخاربود که بدست مجاهدین سقوط نمود وسلسله فتح وحملات بر ولسوالی ها پایان یافته واکنون نبرد در مرکز های ولایات رسیده است.