تخار: ولسوالی فرخار با تمام محلقات اش بدست مجاهدین افتاد

بر اساس خبر, مجاهدین امارت اسلامی مرکز ولسوالی فرخار ولایت تخار, قومندانی امنیه, مدیر استخبارات وتمام محلقات ان را تصرف کردند. این ولسوالی دیروز از لوث وجود دشمن کاملا تصفیه گردید ومقادیر زیاد سلاح وتجهیزات بدست مجاهدین امده است.

بر اساس خبر, مجاهدین امارت اسلامی مرکز ولسوالی فرخار ولایت تخار, قومندانی امنیه, مدیر استخبارات وتمام محلقات ان را تصرف کردند.
این ولسوالی دیروز از لوث وجود دشمن کاملا تصفیه گردید ومقادیر زیاد سلاح وتجهیزات بدست مجاهدین امده است.