تخار: ولسوالی اشکمش با تمام محلقات ومناطق زیادی فتح و۱۲ عسکر مزدور کشته وزخمی شدند

بر اساس خبر, مجاهدین امارت اسلامی در سلسله فتوحات شان ولسوالی اشکمش ولایت تخار را فتح کردند. این ولسوالی ساعت ۳ بجه دیشب تحت حملات شدید مجاهدین قرار گرفت, نبرد تا ۴ عصر ادامه یافت که درنتیجه آن مرکز ولسوالی, قومندانی امنیه با تمام ملحقات اش فتح گردید. همچنان یک بیز بزرگ دشمن با مناطق […]

بر اساس خبر, مجاهدین امارت اسلامی در سلسله فتوحات شان ولسوالی اشکمش ولایت تخار را فتح کردند.
این ولسوالی ساعت ۳ بجه دیشب تحت حملات شدید مجاهدین قرار گرفت, نبرد تا ۴ عصر ادامه یافت که درنتیجه آن مرکز ولسوالی, قومندانی امنیه با تمام ملحقات اش فتح گردید.
همچنان یک بیز بزرگ دشمن با مناطق وسیعی پل خرکار, مرکز معلم روف, مرکز سیدمحمود, مرکز قطعه گژدمک, سیاب وجمعه بازار کاملا تحت کنترول مجاهدین قرار گرفت.
ودراثراین حملات بشمول پیر مقتدر,۵ عسکر اجیر کشته و۷ تن دیگر زخمی شدند و۳ تانگ,۴ عراده رینجر, ۳ میل کلاشینکوف, یک میل راکت ومقادیر زیاد مهمات وابزار نظامی بدست مجاهدین افتاده است.