تخار: منطقه وسیعی در ینگی قلعه فتح گردید

بر اساس خبر, مجاهدین امارت اسلامی برخلاف مراکز دشمن در ولسوالی ینگی قلعه ولایت تخار عملیات نمودند. این عملیات ساعت ۱۲ چاشت دیروز آغاز یافت که درنتیجه آن, مناطق وسیعی که شامل چندین مسجد جامع, یک شفاخانه مجهز نیز میباشد از لوث وجود دشمن تصفیه گردید.

بر اساس خبر, مجاهدین امارت اسلامی برخلاف مراکز دشمن در ولسوالی ینگی قلعه ولایت تخار عملیات نمودند.
این عملیات ساعت ۱۲ چاشت دیروز آغاز یافت که درنتیجه آن, مناطق وسیعی که شامل چندین مسجد جامع, یک شفاخانه مجهز نیز میباشد از لوث وجود دشمن تصفیه گردید.