تخار: منطقه وسیعی در ولسوالی فرخار از لوث دشمن تصفیه گردید

بر اساس خبر, مجاهدین امارت اسلامی در مربوطات ولسوالی فرخار ولایت تخار عملیات تصفوی را براه انداختند. این عملیات ساعت ۱۲ ظهر دیروز انجام یافت که درنتیجه آن, چمن خسده, خواکیها, فرینگرد وسنگ آتش کاملا از لوث ودشمن تصفیه گردید وساحه کاملا تحت کنترول مجاهدین قرارگرفت.

بر اساس خبر, مجاهدین امارت اسلامی در مربوطات ولسوالی فرخار ولایت تخار عملیات تصفوی را براه انداختند.
این عملیات ساعت ۱۲ ظهر دیروز انجام یافت که درنتیجه آن, چمن خسده, خواکیها, فرینگرد وسنگ آتش کاملا از لوث ودشمن تصفیه گردید وساحه کاملا تحت کنترول مجاهدین قرارگرفت.