تخار: منطقه وسیعی در تالقان از وجود دشمن تصفیه گردید

بر اساس خبر, مجاهدین امارت اسلامی بر خلاف دشمن در منطقه نهرچمن مربوطات تالقان مرکز ولایت تخار عملیات تصفوی انجام دادند. عملیات صبح دیروز انجام یافت که درنتیجه آن, منطقه چمچق جر, ایت بچه, قره ملا, دیه باش وچهل کل کاملا از لوث وجود دشمن تصفیه گردید وساحات متذکره تحت اداره مجاهدین قرار داده شد. […]

بر اساس خبر, مجاهدین امارت اسلامی بر خلاف دشمن در منطقه نهرچمن مربوطات تالقان مرکز ولایت تخار عملیات تصفوی انجام دادند.
عملیات صبح دیروز انجام یافت که درنتیجه آن, منطقه چمچق جر, ایت بچه, قره ملا, دیه باش وچهل کل کاملا از لوث وجود دشمن تصفیه گردید وساحات متذکره تحت اداره مجاهدین قرار داده شد.
‏۲۰۲۱‏/۷‏/۱۲