تخار: منطقه قره پرچاپ در تالقان فتح گردید

بر اساس خبر, مجاهدین امارت اسلامی بر اربکی های مزدور در مربوطات حوزه سوم شهر تالقان مرکز ولایت تخار کمین زدند. حمله ساعت 6 صبح دیروز صورت گرفت که دراثران, یک تن اربکی کشته ویک تن دیگر زخم برداشت ومنطقه پرچاپ کاملا از لوث وجود دشمن تصفیه وتحت حاکمیت مجاهدین قرار گرفت. خبرمیگوید که این […]

بر اساس خبر, مجاهدین امارت اسلامی بر اربکی های مزدور در مربوطات حوزه سوم شهر تالقان مرکز ولایت تخار کمین زدند.
حمله ساعت 6 صبح دیروز صورت گرفت که دراثران, یک تن اربکی کشته ویک تن دیگر زخم برداشت ومنطقه پرچاپ کاملا از لوث وجود دشمن تصفیه وتحت حاکمیت مجاهدین قرار گرفت.
خبرمیگوید که این حمله درحالی صورت گرفت اربکی ها وحشی معمولا صبح هنگام به شاهراه بیرون می آمدند واز وسائط ومسافرین مال وپول میگرفتند.
ومردم از این جنایت ومظالم آنان به ستوه امده بودند.