تخار: منطقه سیعی در رستاق وکلفکان از لوث وجود دشمن تصفیه گردید

بر اساس خبر, مجاهدین امارت اسلامی ساعت ۳ بعد ازظهر دیروز درنتیجه عملیات تصفوی, قریه شکتان, زوریاد نیاز, دهن مسجد جامع, لب دریا, لیلک و۵ ساحه هزاره جات در ولسوالی کلفکان از لوث وجود دشمن تصفیه گردید. ‏۲۰۲۱‏/۷‏/۱

بر اساس خبر, مجاهدین امارت اسلامی ساعت ۳ بعد ازظهر دیروز درنتیجه عملیات تصفوی, قریه شکتان, زوریاد نیاز, دهن مسجد جامع, لب دریا, لیلک و۵ ساحه هزاره جات در ولسوالی کلفکان از لوث وجود دشمن تصفیه گردید.
‏۲۰۲۱‏/۷‏/۱