تخار: منطقه سیعی در رستاق وکلفکان از لوث وجود دشمن تصفیه گردید

بر اساس خبر, مجاهدین امارت اسلامی ساعت 3 بعد ازظهر دیروز درنتیجه عملیات تصفوی, قریه شکتان, زوریاد نیاز, دهن مسجد جامع, لب دریا, لیلک و5 ساحه هزاره جات در ولسوالی کلفکان از لوث وجود دشمن تصفیه گردید. ‏2021‏/7‏/1

بر اساس خبر, مجاهدین امارت اسلامی ساعت 3 بعد ازظهر دیروز درنتیجه عملیات تصفوی, قریه شکتان, زوریاد نیاز, دهن مسجد جامع, لب دریا, لیلک و5 ساحه هزاره جات در ولسوالی کلفکان از لوث وجود دشمن تصفیه گردید.
‏2021‏/7‏/1