تخار: شمارزیاد مزدوران داخلی در نمک اب کشته وزخمی شدند

بر اساس خبر, مجاهدین امارت اسلامی قرار راپور کشفی ودقیق هنگام بالای دشمن در ولسوالی نمک آب ولایت تخار حملات انجام دادند که شمار از افراد دشمن پلان حمله بالای مجاهدین داشتند که درنتیجه ان , بشمول قومندان جدید تقرریافته دشمن برای این ولسوالی,۱۰ تن انان کشته وشمار زیاد دیگر زخمی شدند. ‏۲۰۲۱‏/۷‏/۱۴

بر اساس خبر, مجاهدین امارت اسلامی قرار راپور کشفی ودقیق هنگام بالای دشمن در ولسوالی نمک آب ولایت تخار حملات انجام دادند که شمار از افراد دشمن پلان حمله بالای مجاهدین داشتند که درنتیجه ان , بشمول قومندان جدید تقرریافته دشمن برای این ولسوالی,۱۰ تن انان کشته وشمار زیاد دیگر زخمی شدند.
‏۲۰۲۱‏/۷‏/۱۴