تخار: به جنگجویان دشمن د تالقان تلفات وارد گردید ومنطقه تصفیه شد

بر اساس خبر, مجاهدین امارت اسلامی بر عساکر اداره مزدور درمنطقه شاهی مربوطات شهر تالقان مرکزولایت تخار حمله کردند. حمله دیشب صورت گرفت که درثران ۱۲ جنگجوی دشمن کشته و۷ تن دیگرزخمی شدند وهمچنان چندین منطقه نیزاز لوث وجو د دشمن تصفیه گردید ‏۰۲‏/۰۸‏/۲۰۲۱

بر اساس خبر, مجاهدین امارت اسلامی بر عساکر اداره مزدور درمنطقه شاهی مربوطات شهر تالقان مرکزولایت تخار حمله کردند.
حمله دیشب صورت گرفت که درثران ۱۲ جنگجوی دشمن کشته و۷ تن دیگرزخمی شدند وهمچنان چندین منطقه نیزاز لوث وجو د دشمن تصفیه گردید
‏۰۲‏/۰۸‏/۲۰۲۱