تخار:ولسوالی رستاق با تمام محلقات اش تخلیه گردید

بر اساس خبر, مجاهدین امارت اسلامی ولسوالی رستاق ولایت تخار را با تمام ملحقات اش تصرف شدند. این رویداد ساعت ۱۱ بجه دیشب رخ داد وشمار زیاد عساکردشمن کشته وزخمی شدند ومقادیر زیاد سلاح ومهمات بدست مجاهدین افتاده است.

بر اساس خبر, مجاهدین امارت اسلامی ولسوالی رستاق ولایت تخار را با تمام ملحقات اش تصرف شدند.
این رویداد ساعت ۱۱ بجه دیشب رخ داد وشمار زیاد عساکردشمن کشته وزخمی شدند ومقادیر زیاد سلاح ومهمات بدست مجاهدین افتاده است.