تخار:منطقه وسیعی در ینگی فتح گردید

بر اساس خبر, مجاهدین امارت اسلامی بر عساکردشمن در ولسوالی ینگی ولایت تخار حمله کردند. حمله ساعت ۲ بعد ازظهر صورت گرفت که دراثران مناطق وسیعی جلگه, شغل کوتل ورحیم آباد کاملا فتح گردید وبقایای دشمن از ساحه به فرار موفق شدند.

بر اساس خبر, مجاهدین امارت اسلامی بر عساکردشمن در ولسوالی ینگی ولایت تخار حمله کردند.
حمله ساعت ۲ بعد ازظهر صورت گرفت که دراثران مناطق وسیعی جلگه, شغل کوتل ورحیم آباد کاملا فتح گردید وبقایای دشمن از ساحه به فرار موفق شدند.