تازه جزئیات:در ولسوالی جانی خیل پکتیا،۴۸ عسکر کشته ،۶ تانگ تخریب و۳۱ تانگ ورینجر غنیمت گرفته شد

گذارش ها از ولسوالی جانی خیل ولایت پکتیا حاکی است ، مجاهدین امارت اسلامی  در جریان عملیات  “عمری” حوالی دیشب گذشته ولسوالی متذکره ، قومندانی امنیه،۱۰پوسته امنیتی  ومرکز قطعه خاص  ومناطق مربوطه آن را کاملا فتح نمودند. که درجریان آن، ۴۸ عسکر کشته، ۶ تانگ زرهدار نابود گردید و۳۱ تانگ ورینجر سالم غنیمت گرفته شد. […]

گذارش ها از ولسوالی جانی خیل ولایت پکتیا حاکی است ، مجاهدین امارت اسلامی  در جریان عملیات  “عمری” حوالی دیشب گذشته ولسوالی متذکره ، قومندانی امنیه،۱۰پوسته امنیتی  ومرکز قطعه خاص  ومناطق مربوطه آن را کاملا فتح نمودند.

که درجریان آن، ۴۸ عسکر کشته، ۶ تانگ زرهدار نابود گردید و۳۱ تانگ ورینجر سالم غنیمت گرفته شد.

خبرمیگوید که ولسوالی متذکره از یکماه بدینسو تحت محاصره شدید مجاهدین قرار داشت که درنتیجه آن تمامی مراکز یادشده فتح گردید وپرچم سفید امارت اسلامی دران به اهتزاز درآمد.

خبرمیگوید که اجساد عساکردشمن هنوز درمیدان نبرد باقی مانده است وشمار زیاد دیگر نیز زخمی شدند.

درتفصیلات غنایم بدست امده دران ولسوالی گفته شده که ۱۵ عراده تانگ، ۱۶ عراده رینجر وده ها میل سلاح سبک وسنگین ومهمات وابزار نظامی غنیمت گرفته شده است.

جزئیات بیشتر آن بعدا منتشرمیگردد.