تازه ترین جزئیات از تفاصیل غنایم به دست آمده از قرارگاه دشمن در معروف

تازه ترین گذارش ها از ولایت قندهار حاکی است که مجاهدین امارت اسلامی در جریان عملیات عمری حوالی ۳ روز قبل یک قرارگاه دشمن را در منطقۀ سرحد ولسوالی معروف فتح نمودند که در طی آن به دشمن تلفات سنگینی وارد گردید و جسد ۳ تن از افراد دشمن در ساحه باقی مانده بود . […]

تازه ترین گذارش ها از ولایت قندهار حاکی است که مجاهدین امارت اسلامی در جریان عملیات عمری حوالی ۳ روز قبل یک قرارگاه دشمن را در منطقۀ سرحد ولسوالی معروف فتح نمودند که در طی آن به دشمن تلفات سنگینی وارد گردید و جسد ۳ تن از افراد دشمن در ساحه باقی مانده بود .

تازه ترین گذارش ها حاکی است که در این عملیات یک عراده موتر زرهی ، یک عراده موتر رینجر ، ۵ عراده موتر سایکل ، یک عراده موتر سایکل ۴ تایره ، ۲ پایه دهشکه ، یک قبضه راکت ، ۳ میل پیکا ، یک پایه هاوان ، یک پایه نارنجک انداز ، ۴ میل کلاشنکوف، ۴ پایه مخابره دستی ، یک دستگاه تلفن ستلایت ، ۲ دستگاه تلفن  ،یک میل پیکا و یک میل دهشکه ، یک تخت زیکویک ، ۲۷ مرمی راکت و هاوان ، ۸۱۰۰ مرمی پیکا و دهشمه ، ۲۵۰۰ پوتین عسکری  ،۲۵ دست اونیفارم نظامی بغنیمت مجاهدین امارت اسلامی در آمده است .

علاوه بر این در این عملیات ۴ عراده تانکر سوخت ، یک ذخیره مواد سوختی و یک رینجر بطور کامل حریق شده است .

۲۰۱۶/۴/۳۰