بیس وپوسته دشمن در سیدآباد مورد حمله قرارگرفت

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی  در جریان عملیات بهاری “عمری” بر بیس دشمن در دشت توپ ولسوالی سیدآباد ولایت میدان وردگ حمله کردند حمله ساعت ۶ عصر امروز بربیس دشمن صورت گرفت که دراثران، به دشمن تلفات وارد گردید. همچنان ساعت ۴ ظهر امروز بر پوسته کلاگی ورینجر پولیس نیز حمله صورت گرفت که […]

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی  در جریان عملیات بهاری “عمری” بر بیس دشمن در دشت توپ ولسوالی سیدآباد ولایت میدان وردگ حمله کردند

حمله ساعت ۶ عصر امروز بربیس دشمن صورت گرفت که دراثران، به دشمن تلفات وارد گردید.

همچنان ساعت ۴ ظهر امروز بر پوسته کلاگی ورینجر پولیس نیز حمله صورت گرفت که درنتیجه آن به دشمن تلفات سنگین جانی ومالی وارد گردید اما دقیقا شمار تلفات دشمن به دست نه امده است.