بلخ:۴ میل سلاح یک پوسته دشمن در بلخ خاص گرفته شد

بر اساس خبر, یک مجاهد نفوذی ۴ میل سلاح را از پوسته اربکی های درنزدیک کجی منطقه ثمرقندیان ولسوالی بلخ خاص ولایت بلخ باخود آورد وبه مجاهدین تسلیم داد. این رویداد ساعت ۴ صبح امروز رخ داد ومجاهد نفوذی سالم به مجاهدین پیوست. ‏۲۰۲۱‏/۶‏/۱۱

بر اساس خبر, یک مجاهد نفوذی ۴ میل سلاح را از پوسته اربکی های درنزدیک کجی منطقه ثمرقندیان ولسوالی بلخ خاص ولایت بلخ باخود آورد وبه مجاهدین تسلیم داد.
این رویداد ساعت ۴ صبح امروز رخ داد ومجاهد نفوذی سالم به مجاهدین پیوست.
‏۲۰۲۱‏/۶‏/۱۱