بلخ: ۷ عسکر اداره مزدور در چاهی ودولت اباد با مجاهدین یکجا شدند

بر اساس خبر, ۷ عسکر واربکی های اداره مزدور در ولسوالی های چاهی ودولت اباد ولایت بلخ با مجاهدین امارت اسلامی یکجا شدند. افراد متذکره بنام های شاه محمد فرزند محمد کریم, عبدالحی فرزند دولت, گلدی مراد فرزند خان گلدی, عبدالکریم فرزند مولام, اسد الله فرزند مولام, سیداحمد فرزند محمد ابراهیم, محمد نسیم فرزند محمد […]

بر اساس خبر, ۷ عسکر واربکی های اداره مزدور در ولسوالی های چاهی ودولت اباد ولایت بلخ با مجاهدین امارت اسلامی یکجا شدند.
افراد متذکره بنام های شاه محمد فرزند محمد کریم, عبدالحی فرزند دولت, گلدی مراد فرزند خان گلدی, عبدالکریم فرزند مولام, اسد الله فرزند مولام, سیداحمد فرزند محمد ابراهیم, محمد نسیم فرزند محمد شریف دیروز بعد ازدرک حقایق صفوف دشمن را ترک گفته وبه مجاهدین پیوستند ومسئولین دعوت وارشاد از آنان استقبال خوبی کردند. وتعهد سپردند که هرگز به اداره دست نشانده باز نخواهند گشت.
خبرمیگوید که همه آنان از اعمال گذشته شان اظهار ندامت کردند وتعهد سپردند که هرگز به اداره دست نشانده باز نمی گردند وبه زندگی عادی سوق داده شدند.