بلخ: 7 عسکردشمن در چهاربولک کشته وزخمی شدند

بر اساس خبر، ماین درمنطقه تیمورک ولسوالی چهاربولک ولایت بلخ عساکرپیاده دشمن را هدف قرار داد. انفجار دیروز  صورت گرفت که دراثران 2 عسکردشمن کشته و2 تن دیگر زخمی شدند. همچنان درمنطقه مرگین تیپه ولسوالی بلخ خاص بر پوسته دشمن حمله صورت گرفت و2 عسکر کشته ویک تن دیگر زخم برداشت.

بر اساس خبر، ماین درمنطقه تیمورک ولسوالی چهاربولک ولایت بلخ عساکرپیاده دشمن را هدف قرار داد.

انفجار دیروز  صورت گرفت که دراثران 2 عسکردشمن کشته و2 تن دیگر زخمی شدند.

همچنان درمنطقه مرگین تیپه ولسوالی بلخ خاص بر پوسته دشمن حمله صورت گرفت و2 عسکر کشته ویک تن دیگر زخم برداشت.