بلخ: ۵ عسکرمزدور در بلخ خاص کشته شدند

بر اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی  بر پوسته دشمن درمنطقه تپه مرگین ولسوالی بلخ خاص ولایت بلح حمله کردند. حمله دیروز صورت گرفت و۲ عسکرکشته شدند. همچنان درمنطقه عالم خیل، هیوادو، ثمرقندیان آن ولسوالی نیز  بالای پوسته های دشمن حمله صورت گرفت و۳ عسکردشمن بوسیله درازنوف کشته شدند. ۲۰۲۰/۱۱/۱۵

بر اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی  بر پوسته دشمن درمنطقه تپه مرگین ولسوالی بلخ خاص ولایت بلح حمله کردند.

حمله دیروز صورت گرفت و۲ عسکرکشته شدند.

همچنان درمنطقه عالم خیل، هیوادو، ثمرقندیان آن ولسوالی نیز  بالای پوسته های دشمن حمله صورت گرفت و۳ عسکردشمن بوسیله درازنوف کشته شدند.

۲۰۲۰/۱۱/۱۵