بلخ: ۴ عسکر کماندوی دشمن در چهاربولک کشته وزخمی شدند

بر اساس خبر, مجاهدین امارت اسلامی بر کماندو های عملیاتی دشمن درمنطقه سلطان خیل ولسوالی چهاربولک ولایت بلخ حمله کردند. حمله صبح امروز صور گرفت و۳ عسکر کماندوی مزدور کشته ویک تن دیگر زخم برداشت. ‏۲۰۲۱‏/۴‏/۲۷

بر اساس خبر, مجاهدین امارت اسلامی بر کماندو های عملیاتی دشمن درمنطقه سلطان خیل ولسوالی چهاربولک ولایت بلخ حمله کردند.
حمله صبح امروز صور گرفت و۳ عسکر کماندوی مزدور کشته ویک تن دیگر زخم برداشت.
‏۲۰۲۱‏/۴‏/۲۷