بلخ: 4 تن اربکی در شورتیپه کشته وزخمی شدند

بر اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی  بر پوسته پولیس اداره مزدور  درمنطقه طوقی ولسوالی شورتیپه ولایت بلخ حمله کردند. حمله دیروز صورت گرفت که دراثران 2 تن اربکی کشته ویک تن دیگر زخم برداشت. همچنان درنزدیک چهارراهی زیگزیگ بر پوسته دشمن نیز حمله صورت گرفت ویک عسکرمزدور زخمی گردید.

بر اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی  بر پوسته پولیس اداره مزدور  درمنطقه طوقی ولسوالی شورتیپه ولایت بلخ حمله کردند.

حمله دیروز صورت گرفت که دراثران 2 تن اربکی کشته ویک تن دیگر زخم برداشت.

همچنان درنزدیک چهارراهی زیگزیگ بر پوسته دشمن نیز حمله صورت گرفت ویک عسکرمزدور زخمی گردید.