بلخ: ۳۱ کارمند اداره مزدور در۶ ولسوالی با مجاهدین یکجا شدند

بر اساس خبر, ۳۱ عسکر, پولیس واربکی در ولسوالی شورتیپه, دهدادی, زارع, چارکینت, شولگر وبلخ خاص ولایت بلخ با مجاهدین امارت اسلامی یکجا شدند. افراد متذکره بعد ازدرک حقایق صفوف دشمن را ترک گفته وبه مجاهدین پیوستند ومسئولین دعوت وارشاد از آنان استقبال خوبی کردند. اسامی آنان قرار ذیل میباشد: ١: بدالرازق ولد جمعه بای […]

بر اساس خبر, ۳۱ عسکر, پولیس واربکی در ولسوالی شورتیپه, دهدادی, زارع, چارکینت, شولگر وبلخ خاص ولایت بلخ با مجاهدین امارت اسلامی یکجا شدند.
افراد متذکره بعد ازدرک حقایق صفوف دشمن را ترک گفته وبه مجاهدین پیوستند ومسئولین دعوت وارشاد از آنان استقبال خوبی کردند. اسامی آنان قرار ذیل میباشد:
١: بدالرازق ولد جمعه بای
٢: اسحاق ولد غلام
٣: امیر محمد ولد اغا محمد
۴: شکرالله ولد غوث الاحمد
۵: عطاالله ولد عزیم خان
۶: بشیر ولد بر یالی
٧: رحمت الله ولد طالب شاه
٨: حاجی عنایت ولد حیات الله
٩: عبدالقادر ولد عبدالواحد
۱۰: ناصر ولد عاقل
١١: گل محمد ولد شیر محمد
١٢: ابراهیم ولد محمد غوث
١٣: عبدالمالک ولد زیارت گل
١۴: خراج الدین ولد عبدالمالک
١۵: صفت الله ولد عبدالرحیم
١۶: هاشم ولد عبدالعزیز
١٧: موءمن ولد عبدالعزیز
١٧مؤمن ولد عبدالعزیز
١٨:غلام سرور ولد عبدالعزیز
١٩: نظامالدین ولد عبدالرازق
٢٠: عبدالجبار ولد عمر قل
٢١: بابه نیاز ولد شاهمراد
٢٢: کماالدین ولد محمد جمعه
٢٣: عبدالستار ولد چاری
٢۴: صالح ولد محمد نظر
٢۵: گل محمد ولد ولی محمد
٢۶: عزت الله ولد اسماعیل
٢٧: رحمت الله ولد جلال
٢٨: شاه محمد ولد اقمراد
٢٩: عبدالجلیل ولد عبدالخلیل
٣٠: جمعه گلدی ولد جوره
٣١: عبدالغنی ولد طاهر
خبرمیگوید که همه آنان از اعمال گذشته شان اظهار ندامت کردند وتعهد سپردند که هرگز به اداره دست نشانده باز نمی گردند وبه زندگی عادی سوق داده شدند.