بلخ: ۳ عسکردشمن در چاربولک کشته وزخمی شدند

بر اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی  بریک پوسته دشمن درمنطقه سبزی کار ولسوالی چاربولک ولایت بلخ عملیات صورت گرفت. عملیات دیروز با سلاح لیزری انجام یافت  و۲ عسکرمزدور کشته ویک تن دیگر زخم برداشت.

بر اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی  بریک پوسته دشمن درمنطقه سبزی کار ولسوالی چاربولک ولایت بلخ عملیات صورت گرفت.

عملیات دیروز با سلاح لیزری انجام یافت  و۲ عسکرمزدور کشته ویک تن دیگر زخم برداشت.