بلخ: 3 تن زندانی بعد از حکم محکمه از حبس آزاد گردیدند

بر اساس خبر, 3 تن از افراد امنیتی اداره کابل که در پوسته سبزکار ولسوالی چهاربولک ولایت بلخ دستگیر گردیده بودند, دیروز بر اساس حکم محکمه از حبس آزاد گردیدند. این زندانیان هریک عبدالله فرزند سیدقل, سیدحسن فرزند سیدناصر وعبدالله فرزند فیض الله بودند که برای هریک آنان یک کلاه و2000 هزار افغانی کرایه داده […]

بر اساس خبر, 3 تن از افراد امنیتی اداره کابل که در پوسته سبزکار ولسوالی چهاربولک ولایت بلخ دستگیر گردیده بودند, دیروز بر اساس حکم محکمه از حبس آزاد گردیدند.
این زندانیان هریک عبدالله فرزند سیدقل, سیدحسن فرزند سیدناصر وعبدالله فرزند فیض الله بودند که برای هریک آنان یک کلاه و2000 هزار افغانی کرایه داده شد وبه خانه های شان فرستاده شدند.
‏2021‏/5‏/9