بلخ: ۳ تن اربکی در شورتیپه کشته وزخمی شدند

بر اساس خبر, مجاهدین امارت اسلامی بر پوسته اربکی ها درمنطقه طوقی ولسوالی شورتیپه ولایت بلخ حمله کردند ویک تن اربکی کشته ویک تن دیگر زخمی گردید. همچنان درهمین منطقه بر پوسته پولیس نیز حمله لیزری انجام یافت ویک تن پولیس مرگبار زخمی گردید.

بر اساس خبر, مجاهدین امارت اسلامی بر پوسته اربکی ها درمنطقه طوقی ولسوالی شورتیپه ولایت بلخ حمله کردند ویک تن اربکی کشته ویک تن دیگر زخمی گردید.
همچنان درهمین منطقه بر پوسته پولیس نیز حمله لیزری انجام یافت ویک تن پولیس مرگبار زخمی گردید.