بلخ: ۲ عسکر در چمتال کشته وزخمی شدند

بر اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی بریک پوسته دشمن درمنطقه سراسیا ولسوالی چمتال ولایت بلخ حمله کردند. حمله با سلاح درازنوف صورت گرفت ویک عسکر کشته ویک تن دیگر زخم برداشت.

بر اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی بریک پوسته دشمن درمنطقه سراسیا ولسوالی چمتال ولایت بلخ حمله کردند.

حمله با سلاح درازنوف صورت گرفت ویک عسکر کشته ویک تن دیگر زخم برداشت.