بلخ: ۲ تن اربکی در چمتال کشته شدند

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی  در جریان عملیات بهاری “عمری” بر ملیشه های اربکی درمنطقه قلعه پشم ولسوالی چمتال ولایت بلخ حمله کردند حمله ساعت ۱۰ بجه دیشب صورت گرفت که دراثران، ۲ تن اربکی که باشنده گان ولسوالی کالداربودند، کشته شدند.

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی  در جریان عملیات بهاری “عمری” بر ملیشه های اربکی درمنطقه قلعه پشم ولسوالی چمتال ولایت بلخ حمله کردند

حمله ساعت ۱۰ بجه دیشب صورت گرفت که دراثران، ۲ تن اربکی که باشنده گان ولسوالی کالداربودند، کشته شدند.