بلخ: ۲ تن اربکی در چمتال زخمی ویک تانگ تخریب گردید

بر اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی  بریک گزمه دشمن درمنطقه سراسسیا ولسوالی چمتال ولایت بلخ حمله کردند حمله طی یک کمین صورت گرفت ویک تانگ تخریب و۲ تن اربکی دران زخمی شدند.

بر اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی  بریک گزمه دشمن درمنطقه سراسسیا ولسوالی چمتال ولایت بلخ حمله کردند

حمله طی یک کمین صورت گرفت ویک تانگ تخریب و۲ تن اربکی دران زخمی شدند.