بلخ: ۲ تانگ ویک عراده موتر دشمن تخریب و۲۵ عسکرمزدور کشته وزخمی شدند

براساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی یک تانگ قطار دشمن را درمنطقه عالم خیل ولسوالی بلخ خاص ولایت بلخ هدف ماین قرار دادند وتانگ کاملا تخریب گردید و۳ عسکرمزدور دران کشته و۲ تن دیگر مرگبار زخمی شدند. همچنان  درمنطقه بالاحصار بر پوسته دشمن حمله صورت گرفت و۲ عسکرمزدور کشته ویک تن دیگر زخمی شدند. همچنان  یک […]

براساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی یک تانگ قطار دشمن را درمنطقه عالم خیل ولسوالی بلخ خاص ولایت بلخ هدف ماین قرار دادند وتانگ کاملا تخریب گردید و۳ عسکرمزدور دران کشته و۲ تن دیگر مرگبار زخمی شدند.

همچنان  درمنطقه بالاحصار بر پوسته دشمن حمله صورت گرفت و۲ عسکرمزدور کشته ویک تن دیگر زخمی شدند.

همچنان  یک عراده موتر نوع هایلکس اربکی ها  درنزدیک حوزه پنجم شهر مزار شریف شکار ماین گردید وکاملا تخریب گردید ویک تن اربکی زخم برداشت.

از سوی دیگر  دراثر حمله راکتی مجاهدین بالای مرکز  ولسوالی دولت اباد آن ولایت بشمول قومندان امیر محمد، ۷ عسکر کماندو وپولیس کشته و۳ تن دیگر زخمی شدند ودریک حمله دیگر بالای همین مرکز، یک عسکر کماندو نیز کشته ویک تن دیگر زخمی گردید.

ودر ولسوالی نهرشاهی  درمنطقه شهرک ترکمن بر پوسته اربکی های حمله انجام یافت ویک تن اربکی بهلاکت رسید.

همچنان در منطقه سراسیا ولسوالی چمتال یک گزمه قطار عساکر مزدور هدف ماین قرارگرفت ویک تانگ تخریب  و۲ عسکرکشته و۲ تن دیگر زخمی شدند.