بلخ: ۲ تانگ دشمن درزارع تخریب وسرنشینان آن کشته وزخمی شدند

بر اساس خبر، یک قطار قوای دشمن در ولسوالی زارع ولایت بلخ هدف انفجارات پیهم قرار گرفت. قطار دشمن که از ولسوالی زارع به مرکز ولایت بلخ روان بود، هدف قرارگرفت و۲ تانگ دشمن تخریب وسرنشینان آن همه کشته وزخمی شدند.

بر اساس خبر، یک قطار قوای دشمن در ولسوالی زارع ولایت بلخ هدف انفجارات پیهم قرار گرفت.

قطار دشمن که از ولسوالی زارع به مرکز ولایت بلخ روان بود، هدف قرارگرفت و۲ تانگ دشمن تخریب وسرنشینان آن همه کشته وزخمی شدند.