بلخ: ۲ تانگ درزارع تخریب و۱۰ عسکر مزدور کشته وزخمی شدند

بر اساس خبر، ماین درمنطقه ایرس بای ولسوالی زارع ولایت بلخ قطار قوای دشمن را هدف قرار داد. که دراثران یک تانگ دشمن تخریب گردید وبشمول رئیس کشف (میرعرب) ۶ عسکرمزدور جابجا کشته شدند. همچنان درمنطقه چوبندی برآن قطار دشمن نیز انفجار انجام یافت که از ولسوالی کشنده به ولسوالی زارع روان بود ویک تانگ […]

بر اساس خبر، ماین درمنطقه ایرس بای ولسوالی زارع ولایت بلخ قطار قوای دشمن را هدف قرار داد.
که دراثران یک تانگ دشمن تخریب گردید وبشمول رئیس کشف (میرعرب) ۶ عسکرمزدور جابجا کشته شدند.
همچنان درمنطقه چوبندی برآن قطار دشمن نیز انفجار انجام یافت که از ولسوالی کشنده به ولسوالی زارع روان بود ویک تانگ دشمن نابود گردید و۴ عسکرمزدور دران زخمی شدند.
۲۰۲۰/۱۱/۲