بلخ: یک پوسته دشمن در نهرشاهی تخلیه و۴ عسکر زنده دستگیر شدند

بر اساس خبر, مجاهدین امارت اسلامی بریک پوسته دشمن درمنطقه کمربند دراهی ولسوالی نهر شاهی ولایت بلخ حمله کردند. حمله دیروز صورت گرفت که دراثران ۴ عسکر دشمن زنده دستگیر شدند وپوسته بدست مجاهدین افتاد و۴ میل کلاشینکوف ومقادیر زیاد مهمات غنیمت گرفته شد.

بر اساس خبر, مجاهدین امارت اسلامی بریک پوسته دشمن درمنطقه کمربند دراهی ولسوالی نهر شاهی ولایت بلخ حمله کردند.
حمله دیروز صورت گرفت که دراثران ۴ عسکر دشمن زنده دستگیر شدند وپوسته بدست مجاهدین افتاد و۴ میل کلاشینکوف ومقادیر زیاد مهمات غنیمت گرفته شد.