بلخ: یک پوسته دشمن در زارع فتح و۵ عسکرکشته وزخمی شدند

بر اساس خبر, مجاهدین امارت اسلامی بر ساختمان وقومندانی امنیه ولسوالی زارع ولایت بلخ و۳ پوسته دفاعی آن حمله کردند. حمله ساعت یک بجه دیشب صورت گرفت که دراثران یک پوسته دشمن فتح گردید و۲ عسکرکشته و۳ تن دیگر زخمی شدند و۲ میل ماشیندار ثقیل ایم ۴۰ ومقادیر زیاد مهمات بدست مجاهدین افتاده است. وساختمان […]

بر اساس خبر, مجاهدین امارت اسلامی بر ساختمان وقومندانی امنیه ولسوالی زارع ولایت بلخ و۳ پوسته دفاعی آن حمله کردند.
حمله ساعت یک بجه دیشب صورت گرفت که دراثران یک پوسته دشمن فتح گردید و۲ عسکرکشته و۳ تن دیگر زخمی شدند و۲ میل ماشیندار ثقیل ایم ۴۰ ومقادیر زیاد مهمات بدست مجاهدین افتاده است.
وساختمان قومندانی امنیه نیز تخریب گردید.