بلخ: یک پوسته در شورتیپه فتح, ۴ عسکرکشته و۳ تن دیگر زنده دستگیر شدند

بر اساس خبر, مجاهدین امارت اسلامی بر پوسته دفاعی شهر بندرحیرتان در مربوطات ولسوالی شورتیپه ولایت بلخ حمله کردند حمله دیشب صورت گرفت که دراثران پوسته فتح گردید و۴ عسکرمزدور کشته و۳ تن دیگر زنده دستگیر شدند و۲ تن دیگر درحالت زخمی به مجاهدین تسلیم شدند که بعدا این عساکر به خانواده های شان فرستاده […]

بر اساس خبر, مجاهدین امارت اسلامی بر پوسته دفاعی شهر بندرحیرتان در مربوطات ولسوالی شورتیپه ولایت بلخ حمله کردند
حمله دیشب صورت گرفت که دراثران پوسته فتح گردید و۴ عسکرمزدور کشته و۳ تن دیگر زنده دستگیر شدند و۲ تن دیگر درحالت زخمی به مجاهدین تسلیم شدند که بعدا این عساکر به خانواده های شان فرستاده شدند.
ودر پوسته ۳ میل ایم شانزده, یک میل کلاشینکوف, ۲ میل مسلسل ویک میل ثقیل ومقادیر زیاد مهمات بدست مجاهدین افتاده است.
۲۰۲۱/۷/۲۹