بلخ: یک قومندان اربکی در کالدار کشته شد

بر اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی  یک قومندان ظالم اربکی را بنام نورالدین در نزدیک بازار ولسالی کالدار ولایت بلخ هدف یک انفجار قرار دادند. این رویداد دیروز  انجام یافت  وقومندان متذکره جابجا کشته شد.

بر اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی  یک قومندان ظالم اربکی را بنام نورالدین در نزدیک بازار ولسالی کالدار ولایت بلخ هدف یک انفجار قرار دادند.

این رویداد دیروز  انجام یافت  وقومندان متذکره جابجا کشته شد.