بلخ: یک عسکر مزدور در چمتال کشته شد

بر اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی  بر پوسته دشمن در ولسوالی چمتال ولایت بلخ حمله کردند ویک عسکرمزدور کشته شد. ۲۰۲۰/۱۱/۳

بر اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی  بر پوسته دشمن در ولسوالی چمتال ولایت بلخ حمله کردند ویک عسکرمزدور کشته شد.

۲۰۲۰/۱۱/۳