بلخ: یک عسکر مزدور در شولگر کشته شد

بر اساس خبر، یک عسکرمزدور در منطقه سدمیش ولسوالی شولگر ولایت بلخ بهلاکت رسید. عسکرمتذکره بنام فقیر طی یک حمله مسلحانه جابجا کشته شد.

بر اساس خبر، یک عسکرمزدور در منطقه سدمیش ولسوالی شولگر ولایت بلخ بهلاکت رسید.

عسکرمتذکره بنام فقیر طی یک حمله مسلحانه جابجا کشته شد.