بلخ: یک عسکر مزدور در بلخ خاص کشته شد

بر اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی  بر پوسته عساکر اداره مزدور درمنطقه مرگین تپه ولسوالی بلخ خاص ولایت بلخ حمله کردند. حمله باسلاح درازکوف صورت گرفت ویک عسکر مزدور بهلاکت رسید.

بر اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی  بر پوسته عساکر اداره مزدور درمنطقه مرگین تپه ولسوالی بلخ خاص ولایت بلخ حمله کردند.

حمله باسلاح درازکوف صورت گرفت ویک عسکر مزدور بهلاکت رسید.