بلخ: یک عسکر در چهاربولک کشته شد

بر اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی  یک عسکر دشمن را در بیس شان واقع منطقه تیمورک ولسوالی چاربولک ولایت بلخ به قتل رساندند. عسکرمتذکره بوسیله درازکوف هدف قرار گرفت وجابجا کشته شد.

بر اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی  یک عسکر دشمن را در بیس شان واقع منطقه تیمورک ولسوالی چاربولک ولایت بلخ به قتل رساندند.

عسکرمتذکره بوسیله درازکوف هدف قرار گرفت وجابجا کشته شد.